Úvodní stránka

Vítejte na stránkách farnosti
Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

 

Duchovní správce (dle rozhodnutí diecézního biskupa pro kněze) bude sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly (zadané intence), na které by byly slouženy veřejně.

Pro aktuální dění sledujte sekci Bohoslužby a nástěnku vedle vchodu kostela.

 

Prosíme o sledování webových stránek a o předávání informací těm, kteří nemají přístup na internet. Děkuji.

 

ADORACE OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

Psát se na určitou hodinu.

Adorace může pouze rodina, anebo 2 lidé. Nikdo jiný v té době nesmí v kostele být.

Možné se napsat ve vchodu kostela od pondělí 6.4.2020 do středy 8.4.2020 v době 9.00-15.00 hod., kdy bude vchod odemčen.

V té době je také možné zakoupit požehnané velikonoční svíce (či paškálky).

Prožití Velikonoc v blízkosti Krista a blízkých vyprošuje a žehná

P. Daniel

 

Pastýřský list královéhradeckého biskupa Jan Vokála ke konci postní doby ZDE