Úvodní stránka

Vítejte na stránkách farnosti
Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

Modlitba za stavbu kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě

Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi všechno stvořil skrze svého Syna. Učinil jsi ho pevným základem svého království. Na přímluvu Panny Marie Karmelské dej, ať dílo stavby kaple v Sázavě, které začínáme, slouží ke Tvé cti a chvále, k posvěcení a užitku  všem, kteří se na stavbě podílejí a modlitbou jej provázejí. Kéž s Tvým požehnáním a Tvou pomocí dílo zdárně pokračuje a šťastně se dokončí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Více informací o stavbě kaple http://spolek-karmel.webnode.cz/