Apoštolát modlitby

Březen 2020

Všeobecný úmysl: Katolíci v Číně

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotu.

 

Národní úmysl

Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné

 

Místní

Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin.