Apoštolát modlitby

Červen 2020

Evangelizační úmysl: Cesta srdce

Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

 

Národní úmysl

Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

 

Místní

Aby první svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.