Bohoslužby

33. týden v mezidobí

 

33. neděle v mezidobíNeděle 19.listopadu

8.00 Velká Losenice – za farníky

9.30 Havlíčkova Borová - za Stanislava a Františku Zvolánkovy a celý rod

+ křest Jan František Toman

11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Jaroše,manželku,rodiče a sourozence

 

památka Zasvěcení Panny Marie v JeruzaléměÚterý 21.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Cecilie, panny a mučedniceStředa 22. listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa a Libuši Dočekalovy,rod Dočekalů a Šerejchů

 

slavnost sv.Klementa I, papeže a mučedníkaČtvrtek 23. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť

 

památka sv.Ondřeje Dũng-Laca, kněze a druhů, mučedníkůPátek 24.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Františka Roseckého,ob.rodiče a Tomáše Hromka

 

Sobota 25.listopadu

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Benákovy,vnuka Petra,rodinu Benákovu, Slanařovu, Stehnovu a Bačkovských

 

slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLENeděle 26.listopadu

8.00 Velká Losenice – za farníky

9.30 Havlíčkova Borová- za rodinu Novotných a Dubovu

v 11.00 Velká Losenice – za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík - 9.00-9.30 hod


Svátost smíření

Velká Losenice – Losík – pátek - 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová - fara - čtvrtek - 14.00 - 14.50 hod.


Úřední hodiny:

Velká Losenice – Losík - středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 - 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2017

Evangelizační : Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

Národní : Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality

Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti