Bohoslužby

32.týden v mezidobí

Neděle 10. listopadu 32.neděle v mezidobí

v 8.00    Velká Losenice  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová – za Františka a Marii Doležalovy a celý rod

v 11.00  Sázava  za Jaroslava Jaroše, manželku,rodiče a sourozence

Pondělí                11. listopadu    památka sv. Martina, biskupa

v 8.00 Velká Losenice  eucharistická oběť

 

Středa                  13. listopadu   památka sv. Anežky České, panny

v 17.00 Velká Losenice  eucharistická oběť pro děti a mládež

za  Jana Macha,Ottu Vondráčka a rodinu Milfaitovu

Čtvrtek                 14. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová  za Annu a Jaromíra Němcovy, dceru Marii a celý rod

Pátek                    15. listopadu

v 18.00 Velká Losenice za Miloslava Nedělku, bratra a oboje rodiče

 

Sobota                  16. listopadu

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 17. listopadu 33.neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Františka Bořila,rodiče,živé členy rodiny a duše v oč.

v 11.00  Velká Losenice  za rodinu Kamarádovu a Sobotkovu

 

 


 

 

Farní knihovna: Velká Losenice –  neděle  9.00 - 9.30 hod.

Svátost smíření:   Velká Losenice – pátek – zpov. místnost – 17.00-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  listopad  2019

Evangelizační: aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní: Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhal ke spáse celé farnosti.

 

Boží slovo v liturgii

Ne

2 Mak 7,1-2.9-14

žalm 17

2 Sol 2,16-3,5

Lk 20,27-38

Čt

Mdr 7,22-8,1

žalm 119

Lk 17,20-25

Po

Mdr 1,1-7

žalm 139

Lk 17,1-6

Mdr 13,1-9

žalm 19

Lk 17,26-37

Út

Mdr 2,23-3,9

žalm 34

Lk 17,7-10

So

Mdr 18,14-16 19,6-9

žalm 105

Lk 18,1-8

St

Kol 3,12-17

žalm 103

Mt 25,31-46

Ne

Mal 3,19-20a

žalm 98

2 Sol 3,7-12

Lk 21,5-19

Ohlášky dle údajů zpracovává a na dotazy odpovídá pastorační asistentka Marta  Králíčková