Bohoslužby

3.týden postní C

3. neděle  postní CNeděle 24.března

v 8.00    Velká Losenice -  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za  Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

+ křest Veronika Doležalová

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Sedlákovy, Hančovy a vnučku Janičku

 

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ


Pondělí 25.března

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za  Marii a Jana Smejkalovy

 

Středa 27. března

v 17.00 Velká Losenice -  eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Martinů,Dvořákovu a vnučku Miloslavu

 

Pátek 29.března

v 18.00 Velká Losenice –  za rodinu Nedělkovu

Sobota 30.března

v 16.00 Oudoleň – za  rodiče Musilovy, Slámovy a ten celý rod živé a zemřelé

---------------- -----   změna času - ve  2 hod. posunout na  3 hod. -----------------------------

4. neděle  postní CNeděle 31.března

v 8.00    Velká Losenice -  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za  Evu Sobotkovou,živé a + členy rodiny Sobotkovy,

jejich rodiče a sourozence

v 11.00  Velká Losenice – za rod Brabců,Havlíčků,Hudců a Škarvadů

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 - 9.20 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost– pátek- 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel – pondělí – 14.30-14.50 hod.

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod .v 10.15 hod

úterý, čtvrtek a sobota

od 17.00.hod

 

Malá Losenice

kaple -   neděle

13.00 hod

Vepřová

pátek -

15.00 hod

H. Borová

úterý -14.15 hod.    neděle 8.45 hod.

Pořežín

čtvrtek - kaple

18.00 hod.

 

Sázava

neděle – kaple -  v 13.00 hod

 

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc březen  2019

Evangelizační : za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána

Národní : Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna

obětovat se až do krajnosti.

Farní : Aby  prožívání doby postní s postem, almužnou („postničkou“)

a modlitbou  oživilo duchovní život farníků i našeho farního společenství