Bohoslužby

svátek Křtu Páně

svátek  KŘTU PÁNĚNeděle 13. ledna

v 8.00    Velká Losenice -  za  farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová - za  Marii a Miroslava Zvolánkovy a celý rod

v 11.00  Sázava - za  Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

 

Pondělí 14. ledna

v  8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 16. ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františka Lemperu, rodiče, sourozence a rodiče Činčerovy

památka sv.Antonína , opataČtvrtek 17. ledna

v 15.00 – Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 -  Sázava – kaple P.Marie Karmelské - ekumenická bohoslužba

 

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanůPátek 18. ledna

v 18.00 Velká Losenice –   za  Jana Macha, Blaženu a Jana Machovy

v 18.45 Velká Losenice – Losík -  příprava na biřmování

Sobota 19.ledna

v 16.00 Oudoleň  –   za rodiče a prarodiče Benákovy a rodiče Konfrštovy

2.neděle v mezidobí  CNeděle 20. ledna

v 8.00    Velká Losenice -  za  farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová  -  za  Miroslava Stránského,rodiče a sourozence

v 11.00  Velká Losenice   -  za  Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 


Farní knihovna :

Velká Losenice –   9.00-10.00 hod.

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – fara - čtvrtek 14.15-14.45 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost -pátek 17.30-17.50 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc leden  2019

Evangelizační : Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia

Národní : Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost

Farní : Aby  prožití svátků Narození posílilo víru v rodinách farnosti