Bohoslužby

5.neděle velikonoční

5.neděle velikonočníNeděle 19.května

v 8.00    Velká Losenice -  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová - za Jiřinu a Adolfa Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za Boženu Roseckou, manžela a dva syny

 

Pondělí 20. května

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Švecovy,syna Jana a živé a + členy rodiny

 

Středa 22. května

v 17.00    Velká Losenice –  eucharistická oběť  pro děti a mládež

za Marii Roseckou,rod Roseckých a Nedělků

 

Čtvrtek 23. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Henzlovy a Imramovských a jejich rodiny

v 19.00 Sázava – za rodinu Karlovu a Vosáhlovu

 

Pátek 24.května

v 18.00 Velká Losenice – za Stanislava Sobotku a ten rod

v 18.30 – Velká Losenice – kostel -- sv.smíření pro biřmovance a kmotry

( P.Pavel Seidl a místní duch.správce)


Sobota 25. května

v 8.00 Velká Losenice – příprava liturgického prostoru pro biřmování

v 16.00 Velká Losenice  - farní dvůr -  liturgický nácvik udělování svátosti

biřmování

 

6.neděle velikonoční


Neděle 26.května

v 10.00 Velká Losenice – eucharistická oběť s udělováním svátosti biřmování

královéhradecký biskup  Mons.Jan Vokál

____________________________________________________

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 - 9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

pondělí,úterý, čtvrtek ,pátek, sobota -18.30  středa v 16.30

 

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 18.45 hod.

Sázava

neděle

v 19.00 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek – 14.30

neděle 18.00 hod

Oudoleň

středa, pátek,neděle v 19.00

sobota v 16.15 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  květen  2019

Evangelizační : za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl

Národní : Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a

vzájemného přijetí

Farní : Aby  přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie  posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.