Bohoslužby

3. týden velikonoční

3.neděle velikonoční Neděle 15.dubna

v 8.00 Velká Losenice - za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Bruknerovu

v 11.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Jíchovy a Roseckých

 

Pondělí 16.dubna

v 19.00 Velká Losenice - za rodiče Roseckých, Švomovy,syna a snachu a rodiče Henzlovy

 

Úterý 17.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Oldřicha Dobrovolných, rod Dobrovolných

 

Středa18.dubna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za rod Remsů a Pařilů

 

Čtvrtek 19. dubna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 15.00 Havlíčkova Borová - za Antonína a Marii Fiedlerovi a dceru Stanislavu

 

4.neděle velikonoční Neděle 22.dubna

v 8.00 Velká Losenice -za Jaroslava Jaroše,otce Jaroslava a synovce Petra Hájka

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Kubíčka a rodiče z obojí strany

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle - 9.00-9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2018

 

Evangelizační: aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli

odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.

Národní: za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

Farní: Aby velikonoční radost prostoupila život farnosti