Bohoslužby

25. týden v mezidobí

Neděle 22.září 25. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  - za Josefa a Josefu Šidlákovy, rod Šidláků a Dobrovolných

v 9.30    Havlíčkova Borová – za syna Ondřeje a Davida,otce Josefa a rod Němců a

Prostřední

v 11.00  Sázava – výročí posvěcení kaple  - za rodinu Svobodovu a celý rod

Pondělí 23. září     památka sv.Pia z Pietrelciny, kněze

v 8.00 Velká Losenice – za  Jana Zikmunda, manželku a ten rod a rod Jinků

 

Středa 25. září

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Mokrých, Zichovy a vnučku Renatu

v 17.45 Velká Losenice – Losík – setkání s rodiči dětí připravujících se na 1.sv.přijímání

 

Čtvrtek 26. září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Zárubovou a manžela

Pátek 27. září      památka sv.Vincence z Paula, kněze

v 19.00 Velká Losenice – za  zemřelé kolegy učitele

Sobota 28. září slavnost  sv.Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

v 8.00 Velká Losenice – Václava a Boženu Lodínovy,syna Václava a celý rod

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodiče Janákovy, syna Jana a Václava Havlíčka a

jeho rod

 

Neděle 29.září 26. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  - za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Františka Janáčka,sourozence a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice - za rodiče Sedlákovy,Hančovy a vnučku Janičku


Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek - 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  září  2019

Evangelizační : Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu

moří a oceánů

Národní : Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznávání Boha i svého místa

ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání

Farní : Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru

a  přibližovalo v lásce  k Bohu a lidem