Bohoslužby

3. týden v mezidobí A

Neděle 26. ledna     3. neděle v mezidobí A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých a snachu

v 11.00 Velká Losenice - za Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra

 

Pondělí     27. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Jana Švece, rodiče a živé a zemřelé toho rodu

 

Středa     29. ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež za Jiřího Wasserbauera. Ludmilu a rod Jarošů

 

Čtvrtek     30. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Sejrkovou  

 

Pátek     31. ledna     památka sv. Jana Boska, kněze

v 18.00 Velká Losenice za rod Zachů

 

Sobota     1. února

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 2. února     svátek Uvedení Páně do chrámu

v 8.00 Velká Losenice za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ladislava Hájka, rodiče, tchána Bedřicha a jeho manželku

v 11.00 Velká Losenice - za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

 

 


 

 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle - 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod,

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2020

Evangelizační: Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.

Národní: Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti

Místní: Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin ke Kristu, farnímu společenství a církvi.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 8,23b- 9,3

žalm 27

1 Kor 1,10-13.17

Mt 4,12-23

Čt

2 Sam 7,18-19.24-29

žalm 132

Mk 4,21-25

Po

2 Sam 5,1-7.10

žalm 89

Mk 3,22-30

2 Sam 11,1-4a.5-10a13-17

žalm 51

Mk 4,26-34

Út

2Sam 6,12b-15.17-19

žalm 24

Mk3,31-35

So

2 Sam 12,1-7a10-17

žalm 51

Mk 4,35-41

St

2 Sam 7,4-17

žalm 89

Mk 4,1-20

Ne

Mal 3,1-4

žalm 24

Žid 2,14-18

Lk 2,22-40