Bohoslužby

2.týden adventní C

2.neděle adventní CNeděle 9. prosince

v 8.00 Velká Losenice za rodinu Loukotovu, Němcovu, Novotnovu

v 9.30   Havlíčkova Borová – za  plk. Josefa Stránského pilota RAF

v 11.00  Sázava – na úmysl dárce

 

Pondělí 10.prosince

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření)


Středa 12.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť  pro děti a mládež

za Václava Matěju a oboje rodiče

 

památka sv.Lucie, panny a mučedniceČtvrtek 13.prosince

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

památka sv.Jana od Kříže, kněze a učitele církvePátek 14.prosince

v 18.00 Velká Losenice - za rodinu Vosmekovu, Šoobovu a Jiroušovu

v 18.45 Velká Losenice – Losík –  příprava na svátost biřmování

Sobota 15.prosince

8.00 -11.00 Velká Losenice – kostel sv.Jakuba – adventní sv.smíření

ve 14.00  Velká Losenice – Losík -   3. adventní schůzka pro děti

v  16.00  Oudoleň  - za Marii a Miroslava Zvolánkovy, rodiče a celý rod

(15.15 – sv.smíření)

 

3.neděle adventní CNeděle 16. prosince

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová – za  Františka Bořila, celý rod a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Františka Roseckých,syna,živé a zemřelé


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost –  pátek  – 17.30 -17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara –čtvrtek  – 14.00 - 14.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle  -  9.00 – 9.30 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec  2018

Evangelizační : aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se

světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní : aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu

Farní : Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista

o Vánocích,  na konci našeho života i na konci času.