Bohoslužby

12. týden v mezidobí

slavnost NAROZENÍ SV.JANA KŘTITELENeděle 24. června

v 8.00 Velká Losenice - za farníky + 1.sv.přijímání

v 9.30 Havlíčkova Borová - za Bohumila a Annu Doležalovy,rodiče z obojí strany

+ 1.sv.přijímání

v 11.00 Velká Losenice- za Marii Dejmalovou, manžela a syna Petra

 

Středa 27. června

v 19.00 Velká Losenice – za Karla a Františku Prostřední, syna a sourozence

 

sv. Ireneje, biskupa a mučedníkaČtvrtek 28.června

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Pospíchalovy, jejich rodiče a Jana

Zacha

 

slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolůPátek 29. června

v 17.00 Havlíčkova Borová –za Jaroslava Štukhejla, živé a zemřelé členy rodiny Štukhejlovy

v 19.00 Velká Losenice –za Josefa Wasserbauera,manželku jejich rodiče a sourozence

 

Sobota 30. června

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

13. neděle v mezidobíNeděle 1.července

v 10.00 Velká Losenice – farní dvůr – pontifikální mše sv. celebruje pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel – pátek – 16.30 -16..45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2018

 

Evangelizační :aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a

osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i

v přátelství se spolubratry.

Národní: aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí

Boha chválit

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí