Dokumenty

Farní pastorační plán pro rok 2019 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán pro rok 2019 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová   Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře...

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2018   Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo. Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.   Posvěcující služba církve Farnost Velká...

Farní pastorační plán pro rok 2018 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2018. Past. a ekonom. rada...

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2017

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo . Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.   Posvěcující služba církve Farnost Velká Losenice – uděleny 4 svátostí křtu, při pohřbu jsme se rozloučili s 17 ...

Farní pastorační plán pro rok 2017 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2017. Past. a ekonom. rada...

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2016

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo. Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.   Posvěcující služba církve Farnost Velká Losenice – uděleno 4 svátostí křtu, 2 páry si udělily sv.manželství, při...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2016 VE FARNÍM SVAZU FARNOST VELKÁ LOSENICE FARNOST HAVLÍČKOVA BOROVÁ

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 24 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem, což je celkem 96 lidí ). Připočteme-li ty, kteří na Obecních úřadech sbírku přepočítávali a  koordinátorku celé sbírky pastorační asistentku Martu Králíčkovou, pak k tomu, aby...

Farní pastorační plán pro rok 2016 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků  vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2016. Past. a ekonom. rada...

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2015

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo. Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.   Posvěcující služba církve Farnost Velká Losenice – uděleno 4 svátostí křtu, při pohřbu jsme se rozloučili s 3 ...

Tříkrálová sbírka v roce 2015 ve farním svazu farnosti Velká Losenice a farnosti Havlíčkova Borová

Celkem ve farním svazu vykoledovalo 22 skupinek koledníků částku 141 856 Kč Pán Bůh zaplať všem koledníkům a všem štědrým dárcům!   Farnost Velká Losenice (obce Sázava, Velká Losenice,Malá Losenice a Pořežín) částka 72 196 Kč.   Jednotlivé obce: Velká Losenice 27 768 Kč Sázava 23 127...

Farní pastorační plán pro rok 2015 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2015. Past. a ekonom. rada...

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2014

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo . Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.   Posvěcující služba církve Farnost Velká Losenice – uděleno 6 svátostí křtu, při pohřbu jsme se rozloučili s 10 ...

Předchozí 1 2 Následující