Letní dětský tábor

Kolpingova rodina Velká Losenice

ve spolupráci s Římskokatolickou farností

pořádá

 

Letní dětský tábor  2017 V  Havlíčkově Borové


I. turnusministrantský – ve dnech 8.7.- 15.7.2017

II. turnusžáci ZŠ – ve dnech 15.7.- 22.7.2017

 

pro ty kteří odevzdají přihlášku do 12.5.2017 cena tábora : 1300,- Kč.

pro pozdější přihlášky po tomto termínu je cena tábora 1500,- Kč

 

Součástí tábora je duchovní program, poznávací výlety, sport, koupání, hry a spousta zábavy. Celodenní výlet objednaným autobusem. - Na tábor zveme i děti nepokřtěné.

 

Těšíme se na každého z Vás !

Včas od nás obdržíte: tiskopis o zdravotním stavu dítěte, podrobnější informace, seznam věcí na tábor. Všem rodičům, kteří mají možnost získat příspěvek na tento dětský tábor od podniku kde pracují, vyjdeme vstříc.


 

Ke stažení:

Přihláška

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte

Informace pro účastníky

 

 

Fotografie z proběhlých ročníků najdete na stránce Ze života farnosti