Letní dětský tábor

 

KOLPINGOVA RODINA VELKÁ LOSENICE
ve spolupráci s Římskokatolickou farností
pořádá
Letní dětský tábor  2016
V  HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
I. TURNUS   :               žáci ZŠ - ve dnech   9.7.- 16.7. 2016
II. TURNUS  : ministrantský – ve dnech 16.7.- 23.7. 2016
PRO TY KTEŘÍ ODEVZDAJÍ PŘIHLÁŠKU DO 13.5.2016  CENA TÁBORA : 1300,- KČ.
PRO POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠKY PO TOMTO TERMÍNU JE CENA TÁBORA  1500,- KČ
Součástí tábora je duchovní program, poznávací výlety, sport, koupání, hry a spousta zábavy.
Celodenní výlet objednaným autobusem. -  Na tábor zveme i děti nepokřtěné.
Těšíme se na každého z Vás !
Včas od nás obdržíte: tiskopis o zdravotním stavu dítěte, podrobnější informace, seznam věcí na tábor. Všem
rodičům, kteří mají možnost získat příspěvek na tento dětský tábor od podniku kde pracují, vyjdeme vstříc.
Tuto přihlášku bereme jako závaznou a prosíme odevzdat do 13.5. 2016  na faře ve Velké
Losenici nebo vyučujícím v hodině náboženství

 

Kolpingova rodina Velká Losenice

ve spolupráci s Římskokatolickou farností

pořádá

 

Letní dětský tábor  2016 V  Havlíčkově Horové

i. turnus:  žáci ZŠ - ve dnech   9.7.- 16.7. 2016

iI. turnus: ministrantský – ve dnech 16.7.- 23.7. 2016

 

pro ty kteří odevzDají přihlášku do 13.5.2016 cena tábora : 1300,- Kč.

pro pozdější přihlášky po tomto termínu je cena tábora  1500,- Kč

Součástí tábora je duchovní program, poznávací výlety, sport, koupání, hry a spousta zábavy. Celodenní výlet objednaným autobusem. -  Na tábor zveme i děti nepokřtěné.

 

Těšíme se na každého z Vás !

Včas od nás obdržíte: tiskopis o zdravotním stavu dítěte, podrobnější informace, seznam věcí na tábor. Všem rodičům, kteří mají možnost získat příspěvek na tento dětský tábor od podniku kde pracují, vyjdeme vstříc.


 

Ke stažení:

Přihláška

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte

Informace tábor 2016

 

 

Fotografie z proběhlých ročníků najdete na stránce Ze života farnosti