Výuka náboženství

Velká Losenice výuka začíná 13.9.2016

 

1.třída pondělí - 5.vyučovací hodina 11.25-12.10 hod. Mgr.Marie Lacinová
2.třída čtvrtek - 5.vyučovací hodina 11.25-12.10 hod. Mgr.Ludmila Kachlíková
3.třída středa - 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Marie Lacinová
Losík 15.00-15.45 hod. Marta Králíčková
4.třída čtvrtek - 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Ludmila Kachlíková
5.třída pondělí - 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Lukáš Ležák
6.třída pátek - 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Lukáš Ležák
7.třída úterý - 8.vyučovací hodina 13.55-14.40 hod. Mgr.Lukáš Ležák
8.+ 9.třída úterý – 6.vyučovací hodina 12.30-13.15 hod. Mgr.Lukáš Ležák
8.+ 9.třída čtvrtek – 8.vyučovací hodina 13.55-14.40 hod. Mgr.Ludmila Kachlíková

 

Sázava - výuka začíná 13 .9.2016

hodina

od 13.15 – 14.00

 

 

Mgr. Marie Lacinová

 

Úterý

 

1-5.třída

 

Vepřová - výuka začíná 13.9.2016

 

 

Úterý

1.+2.;4.+ 5. třída

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

3.třída

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

Oudoleň - výuka začíná 13.9.2016

 

 

Úterý

1.-2.třída

12:45 - 13:30

Mgr.Ludmila Kachlíková

3.-5.třída

13:30 - 14:15

Mgr.Ludmila Kachlíková

 

Havlíčkova Borová - výuka začíná 8.9.2016 !

 

 

Čtvrtek

1. - 4.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

5.- 9.třída

13.50 – 14.35

Marta Králíčková