Úvodní stránka

Vítejte na stránkách farnosti
Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

 

Nedělní bohoslužba ve Velké Losenici dne 27. 9. 2020 bude jako obvykle v kostele v 8:00 a v 11:00 (v H. Borové v 9:30).

 

Všichni účastníci bohoslužeb musí mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku­‑ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.