Úvodní stránka

Vítejte na stránkách farnosti
Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků - Rok ke cti sv. Josefa

zdroj: faraklobouky.cz

 


 

Litanie k pandemii

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

 


 

Důležité informace ohledně koronavirového opatření:

Aktualizace 26.12.2020

 

Od 18. 12. 2020 do 10. 01. 2021 platí dle usnesení vlády:

Shromáždění mimo vnitřní prostory: nejvýše 100 účastníků, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.

 

Ve vnitřních prostorech: s obsazeností nejvýše 10 % míst k sezení.

Minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.


Nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Dovolena je individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

 

Přehledné informace ZDE.

 


 

Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce. Jsme naopak postaveni před velmi náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách.

Kde je to jen trochu možné, využívejte prosím videopřenosy bohoslužeb. Dávejme při tom přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství v konkrétním čase.