Úvodní stránka

Vítejte na stránkách farnosti
Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

Litanie k pandemii

 

Aktualizace 23.10.2020

Důležité informace ohledně koronavirového opatření:

S účinností od 21. 10. 2020 mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest: přibývá povinnost nošení v motorových vozidlech a ve vnějších prostorech zastavěných částí obcí, kde pokud jsou osoby vzdálené méně než 2 metry. Výjimky jsou nadále stanovené mimo jiné pro snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné.

 

S účinností od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 krizové opatření o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s uvedenými výjimkami.

- Bohoslužby do výjimek zařazeny nejsou.

- Účast na svatbě a pohřbu je dovolená v počtu ne vyšším než 10 osob, týká se také návštěvy hřbitova.

- Povolání nebo činnost sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby je povolena.

 

Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce. Jsme naopak postaveni před velmi náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách.

Kde je to jen trochu možné, vraťme se prosím k videopřenosům bohoslužeb. Dávejme při tom přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství v konkrétním čase.

 

Zdroj: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5857-pandemie-covid-19.html