Úvodní stránka

Vítejte na stránkách farnosti
Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

 

Letní tábor se v předpokládaném rozsahu neuskuteční.

 


 

Dodržujte prosím níže známá opatření:

 

Maximální dovolený počet osob na konané bohoslužbě je 300 osob.

Dbejte, prosím, pokynů dveřníka a nevynucujte si vstup, je-li kvóta naplněna.

V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb, všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti). Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku­‑ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

Až do odvolání je zrušen další program ve farnostech (májové).

 

Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na Mši svaté. (Buďte ohleduplní a přijďte jen 1x v týdnu !!!)

Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo  sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020.

Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.