Apoštolát modlitby

Červenec 2020

Evangelizační úmysl: Naše rodiny

Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.

 

Národní úmysl

Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

 

Místní

Aby první svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.