Apoštolát modlitby

Září 2022

Úmysl papeže Za zrušení trestu smrti

Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.

 

Národní úmysl Za synodní proces

Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

 

Farní úmysl

Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a přibližovalo v lásce k Bohu a lidem.