Apoštolát modlitby

Říjen 2021

Všeobecný úmysl:

Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních.

 

Národní úmysl

Aby Světový den modliteb za misie roznítil v Božím lidu nadšení pro evangelizaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí  nejchudším církvím.

 

Místní úmysl

Aby společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti.