Apoštolát modlitby

Červen 2023

Úmysl papeže Za zrušení mučení

Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

 

Národní úmysl Za biřmovance

Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

 

Farní úmysl

Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.