Apoštolát modlitby

Červen 2022

Úmysl papeže Za rodiny

Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.

 

Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze

Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.

 

Farní úmysl

Aby přijímání svátostí bylo pro rodiny opravdovou cestou k věčnému životu.

 

 

Červenec 2022

Úmysl papeže Za starší lidi

Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.

 

Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie

Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

 

Farní úmysl

Aby přijímání svátostí bylo pro rodiny opravdovou cestou k věčnému životu.