Apoštolát modlitby

Září 2023

Úmysl papeže Za ty, kdo žijí na okraji společnosti

Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

 

Národní úmysl Za pracovníky ve školství

Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

 

Farní úmysl

Aby získávání vědomostí o Bohu vedlo k větší lásce k Bohu a bližním.