Apoštolát modlitby

Červenec 2022

Úmysl papeže Za starší lidi

Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.

 

Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie

Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

 

Farní úmysl

Aby prázdniny a dětský tábor pomáhaly dětem radovat se z Boží krásy a lásky.