Apoštolát modlitby

Listopad 2022

Úmysl papeže Za děti, které trpí

Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.

 

Národní úmysl Za návštěvníky hřbitovů

Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

 

Farní úmysl

Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.