Apoštolát modlitby

Únor 2023

Úmysl papeže Za farní společenství

Modleme se,, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

 

Národní úmysl Za kontinentální synodální setkání

Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

 

Farní úmysl

Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním.