Bohoslužby

25. neděle v mezidobí C

Neděle 18. září     25. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína Němce , manželku a bratra Josefa

v 11.00 Sázava – posvícení – za živé a zemřelé rodiny  Macků a Ledvinků

 

Pondělí 19. září

v 8.00 Velká Losenice – za Boží požehnání a ochranu P.. Marie pro novomanžele

 

Středa 21. září     svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež za Antonína Jaroše, manželku, 2syny rod Novotných a Vytlačilů

v 17.45 Velká Losenice – Losík - setkání s rodiči  dětí třetí třídy , které se připravují na přijetí svátostí


Čtvrtek 22.září

v 15.00 Havlíčkova Borová –  eucharistická oběť

v 19.00 Sázava-  za Marii  a Josefa Ronovského, ten rod a duše v očistci

 

Pátek 23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Loukotovu, Němcovu a Novotnovu

 

Sobota 24. září

v 17.00  Oudoleň - eucharistická oběť

 

Neděle 25. září     26. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Václava a Marii Havlíčkovy, syna Lubomíra, rod Havlíčků a Jonáků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu, Němcovu a vnučku Janičku

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Am 8,4-7

Žl 113

1 Tim 2,1-8

Lk 16,1-13

Čt

Kaz 1,2-11

Žl 90

Lk 9,7-9

Po

Př 3,27-35

Žl 15,2

Lk 8,16-18

Kaz 3,1-11

Žl 144

Lk 9,18-22

Út

Př 21,1-6.10-13

Žl 119

Lk 8,19-21

So

Kaz 11,9 - 12,8

Žl 90

Lk 9,43b-45

St

Ef 4,1-7.11-13

Žl 19

Mt 9,9-13

Ne

Am 6,1a.4-7

Žl 146

Tim 6,11-16

Lk 16,19-31