Bohoslužby

13. neděle v mezidobí C

Neděle 26. června     13. neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice – za farníky + 1.sv.přijímání

v 9.30   Havlíčkova Borová –za Václava a Růženu Štefovy, sourozence a ob. rodiče + 1.sv.přijímání

v 11.00 Velká Losenice  - za   rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu, Pátkovu

 

Pondělí 27.června

v 8.00 Velká Losenice -  za Vratislava Nikla

 

Středa 29. června     slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Hladíka,ob.rodiče a strýce Emila

 

Čtvrtek 30. června

v 19.00 Sázava – za Marii Jarošovou, manžela, rodiče a sourozence

 

Pátek 1. července

v 19.00 Velká Losenice za rodinu Vosmekovu a Jiroušovu

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 2. července

v 8.30 Havlíčkova Borová – mše sv. na zahájení letního dětského tábora

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 3. července     14. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová –za Jaroslava a Libuši Štukhejlovy živé a zemřelé členy rodiny Šttukhejlovy + křest Dominik Janda

v 11.00 Velká Losenice - za Antonii a Františka Roseckých

 


 

Sv. smíření

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30-18.55 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

1Král 19,16b.19-21

Žl 16,1-2a

Gal 5,1.13-18

Lk 9,51-62

Čt

Am 7,10-17

Žl 19,8.9.10.11

Mt 9,1-8

Po

Am 2,6-10.13-16

Žl 50,16bc-17.18-19

Mt 8,18-22

Am 8,4-6.9-12

Žl 119,2.10.20.30

Mt 9,9-13

Út

Am 3,1-8; 4,11-12

Žl 5,5-6.7.8

Mt 8,23-27

So

Am 9,11-15

Žl 85,9.11-12.13-14

Mt 9,14-17

St

Sk 12,1-11

Žl 34,34(33),2-3.4-5.6

2 Tim 4,6-8.17-18

Mt 16,13-19

Ne

Iz 66,10-14c

Žl 66,1-3a.4-5.6

Gal 6,14-18

Lk 10,1-12.17-20