Bohoslužby

30. neděle v mezidobí

Neděle 24. října 30. neděle v mezidobí – Výročí posvěcení kostela

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka, Boženu a Marii Janáčkovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých a Fialovu

 

Pondělí 25. října

v 19.00 Velká Losenice  - za rodinu Špačkovu a celý rod

 

Úterý 26. října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež za Marii Wasserbauerovou, manžela, rodiče a sourozence

 

Středa 27. října

v 8.00 Velká Losenice - eucharistická oběť

 

Sobota 30. října svátek Výročí posvěcení katedrály

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

konec letního času  03.00 -˃ 02.00 hod.

 

Neděle 31. října 30. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa a Marii Veselých a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Kamarádovy a syna Bohumíra

 

 


 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí, úterý, středa před eucharistickou obětí

čtvrtek, pátek, sobota v 18.00 hod.

neděle v 7.20 a 10.20 hod.

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod.

úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota vždy v 19.00 hod.

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hod.

Pořežín

pátek v 18.00 hod.

Havl. Borová

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota před eucharistickou obětí

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Jer 31,7-9

Žl 126,1-2

Žid 5,1-6

Mk 10,46-52

Čt

Ef 2,19-22

Žl 19(18),2-3.4-5

Lk 6,12-19

Po

Řím 8,12-17

Žl 68,2+4.6-7ab.20-21

Lk 13,10-17

Řím 9,1-5

Žl 147B,12-13.14

Lk 14,1-6

Út

Řím 8,18-25

Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Lk 13,18-21

So

Řím 11,1-2a.11-12.25-29

Žl 94,12

Lk 14,1.7-11

St

Řím 8,26-30

Žl 13,4-5.6

Lk 13,22-30

Ne

Dt 6,2-6

Žl 18,2-3a.

Žid 7,23-28

Mk 12,28b-34