Bohoslužby

2. neděle v mezidobí C

Neděle 16. ledna     2. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Lacinovu a Martinů

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

Pondělí 17. ledna     památka sv. Antonína, opata

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 19. ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

 

Čtvrtek 20. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová –  eucharistická oběť  

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

(17.00 – sv. smíření)


Pátek 21. ledna     památka sv. Anežky, panny a mučednice

v 18.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Augustinů a Miroslava Mráčka

 

Sobota 22. ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 23. ledna     3. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za Boženu Roseckou, manžela a dva syny

 

 


 

 

Svátost smíření

Velká Losenice: pátek – zpovědní místnost – 17.00–17.45 hod.

Havlíčkova Borová: čtvrtek – fara – 14.00–14.45 hod.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 62,1-5

žalm 96

1 Kor 12,4-11

Jan 2,1 – 12

Čt

1 Sam 18,6-9; 19,1-7

Žl 56,2-3.9-10.11-12.13

Mk 3,7-12

Po

1 Sam 15,16-23

Žl 50,8-9.16b

Mk 2,18-22

1 Sam 24,3-21

Žl 57,2.3-4.6+11

Mk 3,13-19

Út

1 Sam 16,1-13

Žl 89,20.21-22.27

Mk 2,23-28

So

2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27

Žl 80,2-3.5-7

Mk 3,20-21

St

1 Sam 17,32-33.37.40-51

Žl 144,1.2.9-10

Mk 3,1-6

Ne

Neh 8,2-4a.5-6.8-10

Žl 19,8.

1 Kor 12,12-30

Lk 1,1-4;4,14-21