Informace z biskupství

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020 Bratři a sestry v Kristu, z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně: I. Závazná pravidla 1. Od...

Prohlášení českých a moravských biskupů

k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. Toto opatření je zcela...

Dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 18. října 2015

Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl, při příležitosti misijní neděle, kterou budeme slavit příští týden, vás srdečně zdravím. Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se...

Promluva prof. Piťhy - zakončení festivalu Mene Tekel

Našimi nepřáteli jsme my sami Lidé, lidé, Dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám...

Předchozí 1 2 Následující