Zprávy z pastorační rady: 9. září 2022

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 9. září 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

9/22

254/1037

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Králíčková, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, M.Danielová,  Z.Nedělka, F.Mach, L.Špačková, Ing.V.Růžičková

Havlíčkova Borová: V.Štefa, J.Hájková

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Vytlačil, R.Sobotková, P.Stránský, P.Blažek, Ing.J.Nevole

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Sbírka na církevní školství

5. Euch. oběť na Račíně

6. Výročí posvěcení kaple v Sázavě

7. Témata na nástěnky

8. Přihlášky na náboženství

9. Výuka na náboženství

10. Katechetické setkání

11. Euch. oběť pro děti

12. Farní knihovna

13. Hodnocení ministrantů

14. Práce a opravy

15. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování  za organizaci poutě v Malé Losenici a výročí posvěcení kaple v Pořežíně .

Dík borovským farnicím a farníkům za přípravu farního shromáždění, za program a účast.

Poděkování sázavským za přípravu mše a dárky pro biskupy a bohoslovce a všem, kteří jste se zúčastmili.

Dík za liturgické služby –   lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům,

za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti  k začátku školního roku . Dík za brigády – především za posekání a odvoz trávy z farního areálu a kolem kostela a opravu farní zdi.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 7.října 2022 v 18.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Čtvrtek 29. září 2022 v  16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ V DIECÉZI

18. září 2022

 

5. Eucharistická oběť na Račíně

17.září 2022 v 15.30 hod.

 

6. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V SÁZAVĚ

Neděle 18.září 2022 v 11.00 hod.

Sobota 17.září 2022 s poutníky v 18.00 hod.

7. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

výuka náboženství , sv.Ludmila, sv.Václav

 

8. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2022-2023. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

9. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Velká Losenice -  výuka začíná v týdnu od  5.9. 2022

Hodina

0

5

6

7

8

čas

6.50 - 7.35

11.25 – 12.10

12.15 – 13.00

 

13.15 – 14.00

Pondělí

9.třída

Marta Králíčková

 

3.třída

Mgr.Marie Lacinová

4.třída

Mgr.Lukáš Ležák

5.třída

Marta Králíčková

 

 

Úterý

7.třída

Marta Králíčková

2.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

 

Čtvrtek

 

1.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

 

 

 

Pátek

 

8.třída

Marta Králíčková

6.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

 

 

 

 

Sázava výuka začíná v úterý 6.9.2022

hodina

od  13.15 – 14.00

 

Mgr. Marie Lacinová

 

Úterý

1-5.třída

 

Vepřová výuka začíná v úterý 6.9.2022

1 x za tři týdny

Úterý

1-5. třída

 

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

Havlíčkova Borová výuka začíná  8.9.2022

Čtvrtek

1. - 5.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

6.-  9.třída

14.10 – 14.55

Marta Králíčková

Oudoleň výuka začíná 9.9 2022

Pátek

1.-5.třída

12:00 - 13:45

Kateřina Lacinová

3.třída

+ příprava na svátosti v rámci výuky

Kateřina Lacinová

 

10. katechetické setkání

Ve čtvrtek 25.8.2022 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách :

Mgr..Lukáš Ležák , Mgr.Marie Lacinová, Marta Králíčková a Kateřina Lacinová.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce

Martě Králíčkové  . Katechetické setkání bude 8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti  a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

Díly velmi dobré spolupráci se podařilo, že rozvrh byl k dispozici dříve, než začal školní rok, a tak rodiče všechny kroužky mohou domlouvat již s ohledem na výuku náboženství.

Rádi přivítáme nové ministranty a dívky do scholy, aby  byly dětské eucharistické oběti doprovázeny zpěvem.

 

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis!

 

11. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00 a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné.

I v letošním školním roce bude 2.hodina náboženství týdně určená 3.tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Setkání s rodiči dětí 3.tř. se uskuteční v Losíku 21. září 2022 v 17.45 hod

Celodenní setkání dětí připravujících se na svátosti bude v úterý 21.2.. 2023   v Losíku, termín 1.sv.přijímání bude   neděli 25.6. 2023

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. Schůzky ministrantů budou každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta

Jan Uttendorfský ve spolupráci s Martou Králíčkovou.

Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

 

12. FARNÍ KNIHOVNA

Od  11.září 2022 bude otevřena knihovna v neděli od  9.00-9.30 hod. Případně můžete kontaktovat paní Růženu Sobotkovou

(s tou je také možné se domluvit o návštěvě knihovny na telefonu 602 388 251),

nebo slečnu Dočekalovou.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  3.7.2022.- 4.9..2022

1. Vilém Nevole           7. Pavel Štefa                    13. Tomáš Cacek

2. Filip Nevole              8. František Bořil              14.  Jáchym Dejmal

3. František Nevole       9. Radoslav Tonar             15.  Ondřej Dejmal

4. Jan Štefa                 10. Tadeáš Pertl                16. Pavel Janáček

5. Vojtěch ˇŠtefa          11. Jan Tonar                   17.Václav Štefa

6. Matěj Bořil                12. Tomáš Musil                18. Pavel Janáček

19. Vít Janáček             20. Patrik Strašil

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 3.7.20224.9.2022

1. Filip Hošek                 10. Vít Peksa                          19. Jiří Uttendorfský 

2. Jakub Lacina              11. Šimon Vencovský              20. Filip Lacina

3. Petr Zach                    12. David Bratršovský 21. Luboš Bratršovský

4  Radim Sobotka.          13. Miloslav Bratršovský         22. Štěpán Čejka

5. Jakub Zach                 14. Jakub Uttendorfský           23. Dominik Daniel

6. Filip Sobotka              15. Tomáš Polreich                  24. Tomáš Novotný

7. Josef Dvořák               16. Marek Sobotka                 25. Marek Havlíček

8. Jan Havlíček                17. Tomáš Sobotka

9. Kryštof Černý              18. Jan Uttendorfský

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce v srpnu  – Velká Losenice

- posekání trávy v areálu fary + kostela

- oprava farní zdi

Práce na  září – Velká Losenice

- opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

- oprava zdi

Práce na  září – Havlíčkova Borová

- posekání trávy v areálu fary

- příprava úpravy presbytáře v kostele

 

Proběhla též diskuse o možnostech ušetření za energie...


15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- pozvánka na diecézní setkání seniorů – Hradec Králové 29.9.2022

sumář hlášení o úkonech duch.správy v diecézi za roky 2020-2021

zvonění a odbíjení věžních hodin

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady