Slovo na týden

25. neděle v mezidobí C

Milé sestry a bratři v Kristu!

Když Kristus vyprávěl učedníkům podobenství o nepoctivém správci, snadno věřili, že se něco takového stává.

Lidské jednání se ani během staletí nemění.

I my to snadno chápeme, neboť i dnes je podvodů a nepoctivosti mnoho.

Celý příběh je vypravován Kristem k pochopení věty: Děti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než děti světla.

Kolik úsilí, kolik práce, kolik přemýšlení věnují nevěřící lidé získávání majetku, aby si zajistili jenom pozemskou budoucnost, protože ve věčnost nevěří.

V protikladu k tomu pak názorně vyvstává otázka: Jak to, že ti, kteří vědí, že jsou zde na zemi jen správci svěřených darů, z kterých budou v den soudu skládat účty, jak to, že tito vynakládají mnohdy daleko menší úsilí v přibližování se Bohu než nevěřící v získávání peněz?

Kdo je vlastně naším Pánem a jak se projevuje v našem životě, že je to Kristus?

Pane, děti tohoto světa jsou možná vychytralejší než tvé děti, ale šťastnější rozhodně nejsou. My bychom chtěli být šťastni s Tebou.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel