Slovo na týden

30. neděle v mezidobí

Milé sestry a bratři v Kristu!

Výročí posvěcení kostela nám připomíná: Vy jste Boží stavba!

Evangelium dnešní neděle pak mluví o zásadním životním postoji, který se má podobat postoji Ježíšovu.

Není určeno jenom těm, kteří vládnou nad množstvím lidí, ale o vztahu mezi Ježíšovými učedníky, o vztahu v církvi, ve společenství, v rodině.

Do jaké míry jsme bohatí Bohem, do té míry budeme schopni beze strachu dávat, do té míry pochopíme důležitost služby.

 

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel