Slovo na týden

26. neděle v mezidobí

Milé sestry a bratři v Kristu!

Slavit  slavnost sv. Václava znamená přijmout pozvání na pouť celými českými dějinami pod korouhví Kristovou.

Kníže Václav přilnul ke katolické víře celým srdcem a svým příkladem a celoživotním úsilím pomohl k rozšíření pravé víry v Čechách.

Je pro nás patronem, dědicem, ochráncem a vzorem.

Kéž bychom také my, nejen v rodinách, ( ale i skrze společnou modlitbu růžence a farní společenství) dokázali na přímluvu sv. Václava předávat víru.


K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel