Slovo na týden

13. neděle v mezidobí

Milé sestry a bratři v Kristu!

Zítra slavíme slavnost svatých apoštolů Patra a Pavla, sloupů církve.

Oni vnesli Kristovo evangelium mezi pohanské národy.

Byli si přitom velmi dobře vědomi, že dostávají milost od Boha.

Vždyť sv. Petr vyznal: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha! a sv.Pavel říká: Pán je to, kdo mi dává sílu!

I my svým životem odpovídáme na Kristovu otázku: A za koho mě pokládáte vy? Žijeme podle toho?

Pane, na počátku života církve dokázali sv. Petr a sv.Pavel Tvou milostí, vírou a vytrvalostí, nadšením, ale i utrpením a oběťmi získat pro evangelium mnohé.

Nejen v době dovolených a prázdnin, kdy se možná dostaneme i do jiného prostředí, Tě na přímluvu sv. Petra a Pavla prosíme, dej také nám sílu spolupracovat s Tvou milostí a žít svůj život pro Tebe.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel