Slovo na týden

2. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu!

Celý Abrahámův život, v podání Písma sv., je cesta, pohyb, vstupování do neznámého, netušeného, a přece Božího.

Náš život nemá být jiný, pokud je nesen vírou.

Bůh Abrahámův, Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista je Bůh, který si vyvolil Abraháma a smlouvou se mu zavázal, že rozmnoží jeho potomstvo.

Je to Bůh, který věrně dodržuje svou smlouvu.

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

A není-li Bůh s námi, a to proto, že jsme ho opustili, že mu v něčem nevěříme, proti komu my obstojíme?

Bože milosti a věčného života, rozmnož a posiluj v nás naději, tuto ctnost silných, sílu důvěřivých a odvahu neotřesitelných.

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel