Ze života farnosti

Letní dětský tábor  2016 V  Havlíčkově Horové

Výstava betlémů a Biblí - Vánoce 2019

Výstava betlémů - Vánoce 2017

Letní dětský tábor 2017 v Havlíčkově Horové

Fotogalerie jsou zabezpečené heslem, přístupové údaje si můžeme vyzvednout v sakristii, nebo si o ně napište na handa.blazkova@gmail.com


Letní dětský tábor 2016 v Havlíčkově Horové

Fotogalerie:

 

Modlitba Matek

Ve farnosti probíhají pravidelné Modlitbě matek v SázavěModlitby matek

 

Karmel Sázava, z.s.

Spolek pro výstavbu a provozování katolické kaple P. Marie Karmelské v Sázavě
Více na: http://spolek-karmel.webnode.cz/

 

Tříkrálová sbírka 2016

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 162 050 Kč. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům!  celý článek

 

Výstava betlémů - Vánoce 2015


XIII. Farní shromáždění 26.10.2014

Putovní výstava o Matce Vojtěše ve Velké Losenici -mše svatá u příležitosti 10.výročí posvěcení Losíku a posvěcení kostela

 

Biřmování v Havlíčkově Borové - 1.7.2012

V neděli 1.7. 2012 udělil biskup Jan Vokál svátost biřmování padesáti biřmovancům z farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová. Každý biřmovanec si připravil krátký životopis svého biřmovacího patrona. Sborník životopisů byl pak předán Otci biskupovi.

Sborník životopisů biřmovacích patronů

 

Fotky z biřmování naleznete např. zde: