Slovo na týden

12.týden v mezidobí

Milé sestry a bratři v Kristu !

Ježíš neprotestuje proti tomu, že jej v dnešním evangeliu Petr nazývá Mesiášem, tedy zachráncem.

Reaguje na to však tím, že hovoří o svém utrpení a smrti.

Kristus miloval lidi jako nikdo jiný a miloval Boha jako žádný jiný člověk :

proto je Mesiášem.

Přineslo mu to utrpení a smrt a také vzkříšení.

Chceme-li podíl na jeho životě – na životě věčném, nezbývá nám než jít jeho cestou.

Je to cesta jednoduchá a přesto náročná, člověk se musí přestat řídit příkladem tohoto světa a vyslovit to, co vidí na Ježíši Kristu.

Je to cesta víry, cesta kříže i svobody.

 

K prožívání blízkosti Boží nejen při  sv.přijímání a při modlitbě

Vám všem žehná           Váš duchovní správce  P.Daniel