Slovo na týden

14.týden v mezidobí

Milé sestry a bratři v Kristu !

Dnešní evangelium před každého z nás staví otázku :

Chtěli bychom být takto vysláni jako Ježíšovi učedníci ?

Bez jakéhokoliv zajištění ?

„Jen“ s Ježíšovým slovem ?

Apoštolové jsou posláni a mají počítat s neúspěchem.

Ani my se nemusíme bát a máme počítat s neúspěchem.

Buďme nablízku bližním a přinášejme jim zvěst evangelia,

zvěst o odpouštějící lásce Boží,

zvěst o budoucnosti s Bohem.

 

 

K prožívání blízkosti Boží  nejen o prázdninách a dovolených

Vám všem žehná           Váš duchovní správce  P.Daniel