Slovo na týden

1. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Postní doba, do které jsme vstoupili, by nám znovu měla postavit před oči Boží věrnost a smlouvu.

Tato smlouva není jen věcí minulosti a zasahuje i do našich životů.

Je neuvěřitelně jednostranná – Bůh nám nabízí věčnou budoucnost.

Obrátit se k Bohu, který nabízí člověku své království a svou Lásku, který je absolutně věrný, je jistě daleko snadnější než obracet se k Bohu, kterého se obáváme, vědomi si vlastní slabosti.

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel