Slovo na týden

Květná neděle

Milé sestry a bratři v Kristu!

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne.

V celém Svatém týdnu a zejména ve Třídenní, které je tou nejvnitřnější svatyní víry, se před námi opět po roce otevírá příběh, tak podstatný pro naši víru.

Dvojí tvář odkrývá Květná neděle.

Průvod s ratolestmi připomíná zástupy plné jásotu jdoucí za Kristem, pašije zástupy, kdy se v ústech mnohých během několika dní proměnilo Hosana v Ukřižuj!

Pomíjivý lidský triumf se přes „lidské“ Ukřižuj promění v trvalý Boží triumf VZKŘÍŠENÍ!

Pašije nám nenabízejí iluzi života bez bolesti, ale dávají nám sílu k prožití bolavého, čemu se nevyhneme.

Prožíváme nelehké chvíle, které mohou vyústit v krizi, ale zároveň jsou šancí k opravdovému životu z víry a důležitosti VZKŘÍŠENÍ.

A ukazují nám, že utrpení není jen něco, co pro nás samotné může mít smysl, ale něco, co přináší ovoce, požehnání, pomoc druhým, že je to cesta k vykoupení světa.

Prosme, ať jsme vždy připojeni k zástupu, který oslavoval Krista.

K požehnanému prožití Svatého týdne

vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel