Informace z biskupství

Pastýřský list biskupa k 1. neděli adventní 2011

Milí diecezáni, píši vám svůj první pastýřský list. Začal jsem svoji biskupskou službu diecézi již před několika měsíci. Poznávám náročnost této odpovědnosti a už nyní vím, že bude stále větší. Ale když Bůh někomu svěří nějaký úkol, nabídne mu s ním i mimořádné milosti, které by jinak nikdy...

Pastýřský list na rozloučenou při odchodu na svatovojtěšský stolec

Drazí přátelé, moji diecézáni, naposledy vás dnes na Pondělí velikonoční oslovuji, vás, kteří oslavujete největší svátky křesťanstva, Velikonoce. Milí spolubratři kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, sestry a bratři v Kristu, velikonoční slavnost je po dvanácti letech chvílí, kdy – na rozdíl...

Předchozí 1 2 Následující